+90 532 06 07 637

TürkçeGizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

Gizlilik Politikamız

Firmamız, bilgi güvenliği ve ticari sırların korunması amacıyla; müşterilerinden edindiği gizli bilgileri, ticari sırları veya müşterilerinin faaliyetlerine ilişkin diğer bilgileri müşterilerinin yazılı izni (e-posta ve/veya kağıt ortamında) olmaksızın üçüncü kişiler ile paylaşmamaktadır. MDS, müşterileri veya müşterilerine doğrudan ve dolaylı olarak bağlı olan şirket ve çalışanlarına ait bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Kamuya mal olmuş bilgiler ile birlikte yürürlükte olan mevzuat, mahkeme kararı, düzenleyici ve denetleyici kamu kurumu talimatı gereği açıklanması zorunlu kılınan bilgiler bu kapsamda değerlendirilmemektedir.

Hizmet kalitemizi arttırmak ya da potansiyel müşterilere ulaşmak adına üyelik, kayıt veya çeşitli form ve anketlerin doldurulması, anlaşma yapılması suretiyle müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin bir takım kişisel bilgileri (ad/soyad, firma/unvan bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Firmamız tarafından toplanmaktadır. Firmamız tarafından toplanan kişisel bilgiler, şirketimiz faaliyet amaçları ve kapsamı dışında kullanılmaz, üçüncü kişilere paylaşılmaz. Firmamız, müşterileri tarafından kendisine iletilen kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (Kişisel Veriler Mevzuatı) başta olmak üzere Türk Hukukuna uygun şekilde gizli tutacağını ve erişilmesini önleyeceğini, hiçbir şekilde 3. kişilere ve yurtdışına aktarmayacağını taahhüt eder.

Firmamız, personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin kişisel verilere erişim ve işleme yetkilerini, Kişisel Veriler Mevzuatına uygun olarak, sadece hizmetin yerine getirilmesi için gerektiği kadar tanımlayacağını; bu erişim yetkilerini kullanırken personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin  erişilen bilgiler ve erişim için kullandığı şifreleri/metotları hiç kimse ile paylaşmamasını sağlayacağını; personelinin, alt çalışanlarının ve kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin  Kişisel Veriler Mevzuatında belirtilen yükümlülükleri kapsamında bilgilendirme yapacağını taahhüt eder.

Firmamız, web sitesi dahilinde başka sitelere bağlantı verebilir. Firmamız, bu bağlantılar vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.