+90 532 06 07 637

TürkçeAbout US

 

MDS Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık Ltd. Şti.,

2021 yılında Dr. Levent ÖZKARDEŞ tarafından İzmir merkezli olarak kurulmuş olup tüm Türkiye’ye yönelik hizmet vermektedir. MDS’nin temel faaliyet konusunu, dış ticaret firmalarına dış ticaret ve gümrükleme işlemlerinde danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmak, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) hizmetleri vermek, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) alımı ve YYS sahibi firmalar adına Yıllık Faaliyet Raporunun düzenlenmesi, dönemsel denetimlerin yapılması ve zorunlu eğitimlerin verilmesi hizmetleri vermek, ‘gümrük’ ve ‘dış ticaret’ konularında firmalara ihtiyaçlarına göre eğitimler vermek oluşturmaktadır. MDS, başta Manisa, İzmir ve İstanbul olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde faaliyet gösteren, alanında sektör lideri firmalar da olmak üzere geniş bir yelpaze kapsamı firmalara hizmet vermektedir.

Kurucumuz

Dr. Levent ÖZKARDEŞ

İzmir Bornova Anadolu Lisesinden 1996, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) İktisat Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston Üniversitesi Çokuluslu Ticaret Yüksek Lisans Programını tamamlayarak Yüksek Lisans derecesini almıştır. Doktora derecesini 2020 yılında Yaşar Üniversitesi İşletme Anabilim Dalında “Ticaretin Kolaylaştırılması Uygulamalarının Firmaların Rekabet Yapısına Etkisi: Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Üzerine Bir Araştırma” konulu tez çalışması ile tamamlamıştır.

Meslek hayatına 2001 yılında Gümrük Teftiş Kurulu’nda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış; 2005 yılında Gümrük Müfettişliğine, 2012 yılında da Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine atanmıştır. Bu sürede pek çok şirketin Sonradan Kontrol denetimi ve ayrıca Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Yerinde İnceleme denetimini gerçekleştirmiştir. 2019 yılında, 18’inci meslek yılında Başmüfettişlik görevinden ayrılmış, eşzamanlı olarak Gümrük Müşavirliği ve Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık firmaları bünyesinde Genel Koordinatör sıfatıyla dış ticaret firmalarına hizmet vermiştir. 2021 yılı Kasım ayı itibariyle MDS Gümrük ve Dış Ticaret Denetim Danışmanlık firmasını kuran Dr. Levent ÖZKARDEŞ, gümrük ve dış ticaret alanındaki bilgi ve tecrübesi ile dış ticaret firmalarına eğitim, danışmanlık ve denetim hizmetleri sunmakta olup 2022 yılı başından itibaren Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri (YGM) olarak da hizmet vermektedir. Aynı zamanda Yaşar Üniversitesi’nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak Gümrük ve Dış Ticaret dersleri vermekte; önemli bazı kurumsal firmaların web sitelerinde Dış Ticaret Uzmanı olarak yazılar yazmaktadır.

Alanında ilk olma özelliği bulunan “YENİ REKABET GÜCÜ: YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ” kitabının yazarı olan, pek çok dergide makaleleri yayımlanan ve dış ticaret ile ilgili panellere konuşmacı olarak katılan, Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi Genel Sekreterliği görevinde de bulunan Dr. Levent ÖZKARDEŞ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Farkımız

En üst düzeyde, etkin ve aktif olarak Devlet denetçiliği, gümrük müşavirliği ve danışmanlık bilgi ve tecrübesine sahip olmamız,

Üniversite öğretim görevliliği tecrübemiz,

Gümrük ve dış ticaret alanlarına odaklı denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini firmalara özgü sunuyor bulunmamız,

Gümrük ve dış ticaret denetimlerinde veri çakıştırması ve benzeri dijital olanaklardan yararlanarak riskli alanları öne çıkaran, ancak fiziki belge kontrolüne dayalı denetim yapmamız,

Gümrük, dış ticaret, vergi ve kaçakçılık alanlarında hukuki uzmanlığımız,

TAREKS ve TPS işlemleri, GTİP tespiti gibi tamamlayıcı hizmetler sağlamamız,

Daha etkin süreç yönetimine dayanan, raporlanabilir ve uzaktan erişebilir online hizmetlerimiz,

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamı süreçlerde çözüm ortaklığı yaptığımız sektöründe lider referanslarımız,

Gümrük, dış ticaret ve vergileme alanlarında akademik olarak güçlü ve aktif kadromuz,

Çözüm ortaklığı yaptığımız firmalara ihtiyaç duydukları hizmetleri, ‘etik’ değerlere bağlı kalarak, ‘bilgi güvenliği’ni esas alan ‘gizlilik’ten ödün vermeksizin ‘bağımsız’ olarak ve ‘tarafsız’ şekilde, ‘butik’ olarak sunmamız,

Enerjimiz…